سبد خريد موجودی 0 عنوان

دسته بنديها

رویه حفظ اطلاعات شخصی

كليه اطلاعات ارائه شده توسط بازديد كنندگان شامل نام، مشخصات و پست الكترونيكي و آدرس كه از هر طريق ممكن شامل و نه محدود به فرمهاي سايت يا فايلهاي ارسالي يا نامه هاي الكترونيكي ارسال شده يا توسط مكانيزمهاي خودكار وب سايت جمع آوري شوند به نحوي كه جزو اطلاعات شخصي مشتريان حساب شود حريم بازديد كننده محسوب شده و از اين رويه مطابعت مي نمايد.


- در صورت تمايل بازديد كننده به دريافت اطلاعات يا خدمات، اطلاعات خصوصي خود نظير نام، نام خوانوادگي، آدرس پست الكترونيكي ، تلفن ، آدرس پستي و هرگونه مشخصات خصوصي ديگر كه از طريق آن بازديد كننده قابل شناسايي تاييد و رديابي باشد را می تواند توسط فرمهاي مخصوص يا ساير روشها در اختيار سايت قرار داده تا فقط جهت ارسال پاسخ مناسب يا انجام درخواست مشتري مورد استفاده قرار گيرد.

- در هر بازديد از صفحات سايت اطلاعات عمومي بازديد كننده بطور خودكار از طريق مرورگر يا هر روش خود كار ديگر استخراج مي گردد. دامنه اين اطلاعات شامل نحوه جستجو، نرم افزارهاي مورد استفاده ، مشخصات مرورگر، كشور مبدا ، كلمات كليدي جستجو، آدرس ارتباط (IP) و نظاير آن مي گردد و فقط جهت مصارف آماري و استخراج اطلاعات به نحوي كه امكان رديابي بازيد كننده خاص و بطور اختصاصي امكان پذير نباشد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

- حق حفظ و استفاده نا محدود از كليه اطلاعات جمع آوري شده شامل اطلاعات خصوصي و عمومي بازديد كنندگان در چهار چوب اين رويه براي کتاب گرد محفوظ مي باشد.

- کتاب گرد بدون مجوز بازدید کننده از اطلاعت جمع آوری شده خصوصي کاربران جهت انجام تبليغات الكترونيكي استفاده نخواهد نمود.

- کتاب گرد در جمع آوري اطلاعات بازيدكنندگان نهايت دقت و رعايت اصول امنيتي را در حد توان خود خواهد نمود ولي در هيچ يك از موارد تضمين يا تعهدي در قبال نحوه نگهداری و امنیت اطلاعات نگهداری شده در هنگام ارسال يا نگهداري در سيستم در قبال دسترسی افراد غیر مجاز و خسارات احتمالی ناشی از آن ارائه نخواهد نمود.

- در صورت مشاهده موارد امنيتي نظير اخلال ، سعي در نفوذ غير مجاز، عدم رعايت قوانين يا رويه هاي سايت و نظاير آن يا در خواست مراجع قانوني كليه اطلاعات جمع آوري شده مرتبط از پوشش اين رويه خارج، و جهت پيگيري و اقدام در اختيار مراجع مرتبط قرار خواهد گرفت.

- کتاب گرد تحت هيچ شرايط نسبت به فروش يا واگذاری اطلاعات اختصاصي جمع آوري شده در ارتباط با بازديدكنندگان به شخص ثالث اقدام نخواهد نمود.

- کتاب گرد حق حذف، اضافه يا تغيير اين رويه را بدون اعلام قبلي براي خود محفوظ دانسته و بازديد كننده موظف به كسب آگاهي از اين تغييرات به همين طريق و در همين قسمت از سايت مي باشد. بديهيست ادامه استفاده از خدمات سايت به هر نحو دليل بر پذيرفتن شرايط جديد خواهد بود.

در صورت وجود هرگونه سوال در ارتباط با اين رويه خواهشمند است از طریق فرم تماس ارتباط بر قرار فرمایید.

رويه امنيت (Security Policy)

- رويه هاي امنيتي ، شامل كليه روالها و قوانيني مي گردد كه رعايت آنها جهت كاهش و به حداقل رساندن خطر پذيري نشت اطلاعات و محتويات محرمانه سايت و بازديد كنندگان الزامي مي باشد.

- بازديد كننده از سايت مجاز به انتقال اطلاعات محرمانه حساب کاربری، کارتهای پرداخت يا حساب اعتباري به هيچ يك از روشهاي مكاتباتی الكترونيكي یا غیر الکترونیکی تایید نشده شامل نامه هاي الكترونيكي، انجمن ها ، محاورات اتاقهاي گفتگو ، فرمها و صفحات غیر مرتبط يا کتاب گرد نبوده و در صورت مشاهده ضمن حذف اطلاعات مربوطه تخطي از مفاد اين رويه محسوب خواهد شد.

رويه كيفيت (Quality Policy)

ين رويه چگونگي كيفيت ارائه كليه خدمات رايگان و غير رايگان، خدمات پس از فروش ، پاسخگويي امور مشتريان ، اطلاع رساني و قيمت گذاري ارائه شده از طرف سايت را مشخص نموده و رعايت مفاد آن براي كليه بازديد كنندگان و کتاب گرد مي باشد.

- كليه اطلاعات ارائه شده شامل متون داخل سايت ، فرمها ، گزارشات ، دستور العملها ، پيشنهادات و مكاتبات و محاورات الكترونيكي و غير الكترونيكي با نهايت سعی و دقت ممكن در حفظ امانت داري و رعايت حقوق ديگران و همچنين صحت و صداقت تهيه و منتشر گردد.

- صرف ارسال هر يك از فرمهاي سايت يا پاسخ آنها ، همچنين مفاد متون سايت و تبليغات به هيج وجه اجباري مبني بر پرداخت هزينه (خريد خدمات) براي بازديد كننده و تعهد به ارائه خدمات (فروش خدمات) براي کتاب گرد در بر نخواهد داشت.

- همچنين سايت حق انصراف از ارائه خدمات را در هر زمان و هر مرحله بدون نياز به ارائه دليل، حتي پس از دريافت وجه براي خود محفوظ مي دارد.

- در محاسبه هزينه ها ملاك جداول و دستور العملهاي ارائه شده از طريق سايت ، تبليغات يا ساير مكاتبات مي باشد ليكن سايت حق اعمال هر گونه تغييراتي نظير اعمال تخفيف يا تغيير هزينه هاي ثابت و متغيير را در موارد مختلف یا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در اطلاعات ارائه شده براي خود محفوظ خواهد داشت. بديهيست طرفين در صورت عدم توافق و تمايل به پذيرش تغييرات از حق انصراف برخوردار خواهند بود.

- کتاب گرد در هيچ شرايطی قادر به پذيرش مسئوليت فروش محصولات تولید یا توزیع شده توسط فروشندگان یا تولید کنندگان دیگر را بر عهده نخواهد داشت.

ادامه
test Parse Time: 0.048s