سبد خريد موجودی 0 عنوان

دسته بنديها

شرایط و تعهدات (Terms and Conditions)

اين تعهد نامه براي کليه خرید های انجام شده براي خریدار در هر زمان و براي هر خرید معتبر و مستند مي باشد ، بديهيست که خریدار مي بايست قبل از ارائه درخواست و انجام سفارش کليه مفاد اين تعهد نامه را به دقت مطالعه نمايد.

ارائه اين درخواست ، به منزله پذيرش کليه مفاد و محتويات اين تعهد نامه مي باشد. در این تعهد نامه منظور از خریدار بازدید کننده و یا هر مراجعه کننده به سایت که به نحوی قصد انجام خرید یا استفاده از خدمات یا اطلاعات ارائه شده توسط کتابگرد و این وب سایت را دارد می باشد.

- خریدار مسئول اصلي سفارشات و پرداخت هاي صورت گرفته مي باشد و مي بايست شخصا از تطابق سفارش ارائه شده ، با قوانين بين المللي ، کشور انگلیس و کشور مقصد اطمينان حاصل نمايد و در صورت بروز تخلف کليه مسئوليت هاي پاسخگويي در مراجع قانوني بر عهده خریدار مي باشد و چنانچه در نتیجه عدم رعایت این قوانین کالا مرجوع، ضبط یا فقود شود، مسئولیتی متوجه کتابگرد نخواهد بود در نتیجه چنانچه در هر یک از مراحل ارائه خدمات کتابگرد با این موارد برخورد نماید به تشخیص خود می تواند نسبت به ارسال اخطار یا توقف ارائه خدمات و یا هرگونه اقدام قانونی مبادرت ورزد. هرگونه افزایش زمان و یا هزینه مربوط به گمرک و یا بازبینی مرسولات و جرایم مربوطه بر عهده خریدار خواهد بود.

- ملاک کلیه هزینه ها بر اساس نرخ مرجع کالا و خدمات در هر لحظه محاسبه شده و در صورت لزوم به هر یک از ارزهای رایج و معتبر به همراه کلیه هزینه ها و کارمزدهای تبدیل، انتقال و غیره در هر مورد نمایش داده می شود. این نرخ صرفا جهت اطلاع بوده و در صورت وجود هر گونه اشتباه در محاسبات حساب گر حق بازبینی و تغییر در هر مورد را برای خود محفوظ می دارد. بدیهیست در صورتیکه این تغییر در هزینه ها موجب افزایش هزینه نهایی خریدار شود مراتب قبل از اقدام به اطلاع و تایید خریدار خواهد رسید.

- مسئولیت حمل و نقل کلیه سفارشات بر عهده خریدار و نماینده حمل و نقل معرفی و تایید شده از سوی خریدار می باشد. خریدار می بایست هنگام ثبت سفارش، نماینده حمل و نقل و روش ارسال سفارش مورد نظر را از بین گزینه های معرفی شده توسط  کتابگرد (نظیر پست بین الملل) انتخاب و ضمن تایید موسسه، هزینه ها و زمان تقریبی ارسال مشخص گردد. تایید و انتخاب نماینده حمل و نقل توسط خریدار به منزله صلب کلیه مسئولیتهای ناشی از حمل و نقل سفارشات از کتابگرد پس از تحویل سفارش به نماینده تایید شده حمل و نقل خواهد بود. چنانچه خریدار نماینده یا روش دیگری بغیر از موارد معرفی شده توسط کتابگرد را در نظر داشته باشد می بایست قبل از ثبت سفارش و پرداخت هرگونه هزینه مراتب را به اطلاع و تایید کتابگرد برساند. زمان ارسال و کلیه هزینه های ارسال طبق یک برآورد اولیه بر اساس جدول هزینه های نماینده حمل و نقل خریدار، زمان تحویل و سایر هزینه های جانبی ارسال برآورد شده ولی هزینه نهایی هنگام ارسال توسط نماینده حمل و نقل خریدار محاسبه و اعلام خواهد شد. در مواردی که این هزینه با برآورد اولیه متفاوت باشد به نحوی که هزینه تمام شده سفارش و ارسال آن برای خریدار افزایش یابد، کتابگرد ضمن اعلام مراتب و اختلاف این هزینه به خریدار امکان پرداخت تفاوت هزینه و یا تغییر نماینده یا روش ارسال را فراهم خواهد نمود. در صورت هرگونه تاخیر در این روند و یا قصور نماینده حمل و نقل خریدار در فرایند ارسال نظیر عدم پذیرش مرسوله، تغییر بسته بندی، تاخیر در ارسال، تغییر مسیر ارسال و غیره... خریدار مسئولیتی را متوجه کتابگرد نخواهد نمود. زمانهای مشخص شده جهت تحویل کالا تخمینی و بر اساس تجربه و اطلاعات ارائه شده توسط نماینده حمل و نقل خریدار محاسبه و اعلام می گردد و کتابگرد دخل و تصرف و یا مسئولیتی در خصوص آنها نخواهد داشت.

- هرگونه بازدید از سایت، ثبت سفارش و یا پرداخت هر مقدار وجه به هر نحوی از سوی بازدید کننده سایت و یا خریدار به منزله پذیرش کلیه شرایط کتابگرد، شرایط حمل و نقل و شرایط نماینده حمل و نقل توسط خریدار حسب مورد می باشد. ترک سایت و خود داری از ادامه مراحل ثبت سفارش در هر مرحله از بازدید از سایت و یا ثبت سفارش و قبل از هرگونه تراکنش مالی به منزله انصراف خریدار از انجام سفارش تلقی خواهد شد. خریدار می تواند درصورت تمایل ضمن مراجعه مجدد نسبت به سفارش مجدد و یا ادامه مراحل سفارش اقدام نماید. در صورت تمایل به انجام سفارشات خریدار موظف به پرداخت کامل هزینه ها به روش مورد تایید و توافق کتابگرد بوده و هرگونه انصراف از سفارش پس از انجام هرگونه تراکنش مالی از سوی خریدار با کتابگرد بدون توافق کامل کتابگرد امکان پذیر نخواهد بود.

- کتابگرد پس از ثبت هر سفارش نسبت به بررسی و تایید آن اقدام خواهد نمود. و در صورت پرداخت کامل هزینه ها توسط خریدار در مورد سفارشات تایید شده، کتابگرد موظف به اقدام جهت تکمیل سفارش خواهد بود. چنانچه در هر یک از مراحل انجام سفارش توسط کتابگرد، مغایرت و یا اشکالی در فرآیند انجام سفارش مشاهده شود مراتب به اطلاع خریدار خواهد رسید. کتابگرد در هر یک از مراحل انجام سفارش و تا قبل از تحویل سفارش به نمایده حمل و نقل خریدار حق انصراف در قبال وجه پس از کسر هزینه ها را برای خود محفوظ خواهد داشت.

- کتابگرد مي تواند در هر زمان مفاد تعهدنامه را بدون اعلام قبلي ، تغيير داده يا مفادي به آن اضافه يا کسر نمايد. مسئوليت اطلاع از اين تغييرات و مفاد جديد تعهدنامه ، به عهده خریدار مي باشد و ادامه ارائه سفارشات به منزله پذيرفتن موارد فوق مي باشد. اين موارد از طريق وب سايت و در همين صفحه قابل دسترسي مي باشد.

ادامه
test Parse Time: 0.041s